تورهای اروپایی ویژه اردیبهشت و خرداد 97

تور ترکیبی اتالیا و فرانسه ویژه بهار
قیمت از 1,990,000 تومان + 1,990 یورو
مدت اقامت : شب
تور ترکیبی اتالیا و فرانسه ویژه بهار
تاریخ حرکت : 08 خرداد
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر
تور فرانسه پاریس ویژه بهار 1397
قیمت از 1,990,000 تومان + 690 یورو
مدت اقامت : شب
تور فرانسه پاریس ویژه بهار 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر

تور های اسپانیا

تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
قیمت از 0 تومان
مدت اقامت : شب
تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر

تور های ایتالیا

تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
قیمت از 0 تومان
مدت اقامت : شب
تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر
تور ترکیبی اتالیا و فرانسه ویژه بهار
قیمت از 1,990,000 تومان + 1,990 یورو
مدت اقامت : شب
تور ترکیبی اتالیا و فرانسه ویژه بهار
تاریخ حرکت : 08 خرداد
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر

تور های هلند

تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
قیمت از 0 تومان
مدت اقامت : شب
تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر

تور های اتریش

تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
قیمت از 0 تومان
مدت اقامت : شب
تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر

تورهای فرانسه

تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
قیمت از 0 تومان
مدت اقامت : شب
تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر
تور ترکیبی اتالیا و فرانسه ویژه بهار
قیمت از 1,990,000 تومان + 1,990 یورو
مدت اقامت : شب
تور ترکیبی اتالیا و فرانسه ویژه بهار
تاریخ حرکت : 08 خرداد
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر
تور فرانسه پاریس ویژه بهار 1397
قیمت از 1,990,000 تومان + 690 یورو
مدت اقامت : شب
تور فرانسه پاریس ویژه بهار 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر

تورهای اروپایی

تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
قیمت از 0 تومان
مدت اقامت : شب
تورهای اروپا ویژه اردیبهشت و خرداد 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر
تور ترکیبی اتالیا و فرانسه ویژه بهار
قیمت از 1,990,000 تومان + 1,990 یورو
مدت اقامت : شب
تور ترکیبی اتالیا و فرانسه ویژه بهار
تاریخ حرکت : 08 خرداد
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر
تور فرانسه پاریس ویژه بهار 1397
قیمت از 1,990,000 تومان + 690 یورو
مدت اقامت : شب
تور فرانسه پاریس ویژه بهار 1397
تاریخ حرکت : 21 اردیبهشت
ایرلاین : ایران ایر
جزئیات بیشتر

تورهای اروپایی سفر به کشورهای حوزه شنگن  است که به صورت ترکیبی 2 یا چند کشور ،گروهی ، انفرادی توسط آژانس هواپیمایی سیره برگزار میگردد

مدت زمان اقامت از 5 شب تا 14 شب متغیر میباشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.